Himne Balear

PATRIA (Escrita y musicada per Dª María Sabater Gerli, a l'añy 1886)

I

Quina terra tan bella n´es Mallorca

Per mi no hi ha n´el mon més que sa Roca.

Patria si jo´et deixava qualque dia

Se cert que de sa pena (Estribillo)

Que de sa pena´m moriria.Lluny d´aquesta claro que tant he vista

Sa vida a un altre lloc seria trista.

(Estribillo)II

Com estim jo es pla i sa muntanya

Com m´encisa la mar per sempre blava

(Estribillo)

Quand es aucells anuncien un nou dia

Sent es seu cantic dolç que´m dona vida

(Estribillo)III

Sa claror enlluern´es ulls, sa brisa es tendre

La mar jugue a ses platges amb s´arena

(Estribillo)

Sols mos guía es teu bé, terra estimada

Per sempre seras tu nostra anyorança

(Estribillo)IV

(Bis 1ª estrofa)